De inhoud van onze website geeft een beeld van de huidige toestand en kan nog steeds verder aangepast worden aan de actualiteit.


Algemeen
Vragen bij het gebruik van het hierbij gaand model van vereenvoudigde boekhouding kunt u steeds richten aan abko@vsko.be (Vermeld steeds een telefoonnummer waarop men de vraagsteller kan bereiken, a.u.b.).
De schoolbesturen gesitueerd in het bisdom Hasselt kunnen rechtstreeks contact opnemen met de rekendienst van het bisdom Hasselt. Liefst via e-mail op boekhouding.vzw@bisdomhasselt.be of anders telefonisch op het nummer (011) 28 84 66.