Hieronder vindt u een overzicht terug van veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Ik heb een vraag over de werking van Petra.

Voor Petra hebben we een aparte rubriek met Veelgestelde vragen voorzien. U vindt deze rubriek hier.

 

Hoe kunnen wij geld overschrijven op onze rekening bij vzw Reparil?

Dat kan eenvoudig door een overschrijving te doen op rekeningnummer BE72 7350 0710 3216 op naam van vzw Reparil, Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt. Gebruik als omschrijving de naam van uw parochie.

 

Kunnen wij een betaling laten uitvoeren vanaf onze rekening bij vzw Reparil?

Dat kan. De werking is als volgt:
1) De factuur moet opgemaakt worden op naam van:

vzw Reparil
Naam van de parochie
Adres van de parochie

2) U stuurt ons daarna deze factuur op, ondertekend "voor akkoord" door de volmachthouders op uw rekening. Wij zullen dan zorgen voor de betaling van de factuur.

Het is dus van belang dat de factuur niet rechtstreeks naar vzw Reparil wordt opgestuurd, want dan hebben wij geen akkoord van de betreffende parochie.

 

Onze parochie heeft een negatief aantal herhalingsmissen. Wat nu?

Op basis van de staat van de misstipendia (SvM) kan u de "herhalingsmissen" gebruiken om de celebranten uit te betalen. U kan nooit "negatieve missen" in stock hebben. U mag immers geen missen uitbetalen waarvoor geen geld beschikbaar is. Het geld van aangevraagde missen die nog niet uitgevoerd zijn, mag nooit aangewend worden om reeds "gedane missen" te betalen. De uitbetaling van een misintentie is geen recht. Het is niet zo dat de priester die de mis doet, automatisch daarvoor een stipendium van 7 EUR krijgt. Dit kan enkel als er geld beschikbaar is voor misintenties. Vandaar het belang van de SvM. Daar kan de boekhouder maandelijks zien hoever hij kan gaan in de uitbetaling. Hij zal erover waken dat op het einde van elke maand het totaal aan herhalingsmissen NOOIT negatief is. Is dit wel het geval, dan moet hij het aantal uit te betalen missen aan de celebranten verminderen, zodat het totaal aan herhalingsmissen niet meer onder nul is.

Wat dient er concreet te gebeuren?

 1. U moet aan de priesters meedelen: wat er niet is, kan men ook niet geven. Dit betekent dat voortaan nog alleen die missen worden uitbetaald waarvoor geld via herhalingsmissen beschikbaar is.
 2. Indien er misintenties zijn, gaan die in de eerste plaats naar de pastoor. Als er overschot is naar de gepensioneerde.
 3. Andere parochies kunnen ook een reserve aan herhalingsmissen doorstorten naar de parochie.

 

Ik heb geld van stichtingen ontvangen van het bisdom. Moet ik daar iets mee doen? En wat met die gift?

Stichtingen van het bisdom worden eens per kwartaal uitgekeerd op rekening van de parochie. Deze stichtingen moeten op dat moment in het Register van de Misintenties ingeschreven worden EN in de boekhouding worden opgenomen (inschrijven als "Missen"). De gift komt integraal toe aan de parochie (inschrijven als "Ontvangst gewoon - gift [of diverse]).

 

De leden van onze feitelijke vereniging zijn gewijzigd. Wat moeten we nu doen?

De aanstelling van een andere deken, pastoor en/of parochiale boekhouder heeft gevolgen voor de plaatselijke feitelijke vereniging. Er zal dan nl. een nieuwe ledenlijst (doc. III) en een nieuwe samenstelling van het bestuur en volmacht (doc. IV) moeten opgemaakt worden. Beide formulieren kan u vinden in de formulierendatabank op deze website.

Beide ingevulde documenten moeten overhandigd worden aan iedere bank waar financiële rekeningen zijn afgesloten en aan de Dienst Parochieboekhouding van het bisdom Hasselt. Daarnaast dient ook ieder lid een nieuw exemplaar van beide documenten te bewaren.

 

Het bisdom vraagt jaarlijks om een aantal formulieren. Welke zijn dat?

Het betreft hier volgende formulieren:

 • het Jaaroverzicht van de parochiale boekhouding (Formulier G)
 • de Staat van de Misstipendia (Formulier B)
 • het Controleformulier van de missen (Formulier H)
 • het Jaaroverzicht van afrekening aan de kerkfabriek (Formulier F)

Al deze formulieren kan u vinden in de formulierendatabank op deze website. Als u met Petra werkt worden deze formulieren automatisch voor u opgemaakt.

 

Zijn de leden van ons zangkoor verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de parochie?

Neen, niet via de vrijwilligersverzekering van de parochie. Een zangkoor dat verbonden is aan een kerkfabriek is gewaarborgd voor de personen die er deel van uitmaken via de polis die de kerkfabriek heeft afgesloten, maar enkel voor de activiteiten die rechtstreeks in verband staan met de eredienst. Vaak organiseren de zangkoren buiten de eredienst om, optredens buiten de kerk (bijvoorbeeld in rusthuizen of instellingen), gaan op uitstap, enz. De koorleden kunnen dan niet aanzien worden als vrijwilligers die vallen onder de verzekering afgesloten door de kerkfabriek. De verantwoordelijken wel.


Een afzonderlijk afgesloten polis is dus zeker geen overbodige polis.

 

Zijn de catechesekinderen verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de parochie?

De catechesekinderen worden niet beschouwd als vrijwilligers. Daarom zijn zij dus niet verzekerd via de vrijwilligersverzekering die de parochie heeft lopen bij het bisdom. Het is dus noodzakelijk om voor hen een aparte polis af te sluiten (in principe gebeurt dit door de kerkfabriek). De catechisten zelf vallen wel binnen de vrijwilligersverzekering van de parochie.

 

Bestaat er een computerprogramma om mijn parochiale boekhouding mee te voeren?

Dat bestaat inderdaad. Wij hebben daar het speciaal ontworpen programma Petra voor. Meer informatie over dit programma vindt u hier.

 

Kan een niet-katholieke christelijke groep gebruik maken van ons kerkgebouw bij een huwelijk of een begrafenis?

Dat kan. Maar enkel mits volgende afspraken in acht worden genomen:

 • Beseffen dat het om eenmalig gebruik gaat;
 • Duidelijk vragen om respectvol met de kerkruimte om te gaan:
  • alleen voorganger en eventueel lectoren komen op het koor
  • ambo kan gebruikt worden voor woorddienst
  • geen gebruik van altaar noch tabernakel…
 • Financiële afspraak: die gedeelten van het tarief worden gevraagd die rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van het kerkgebouw, met beroep doen op eigen mensen, met de eigen parochie
  • deel van de koster: 20 euro
  • deel van de parochie: 50 euro
  • deel van de kerkfabriek: 50 euro

 

Kan ik een gebruikersnaam aanvragen voor deze website?

Dat kan. U kan u hier registreren. Merk wel op dat enkel goedgekeurde aanvragen hun gebruikersgegevens zullen ontvangen.

 

end faq