Contactadres

Dienst Parochieboekhouding

Bisdom Hasselt
Vrijwilligersplein 14
3500 Hasselt