Deze website wordt u aangeboden mits u deze overeenkomst aanvaardt zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden, en kennisgevingen die erin zijn opgenomen. Door gebruik van deze wesbsite geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen. Op het gebruik van een bepaalde deelwebsite die onderdeel is van deze website kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
Daarnaast is het mogelijk dat er op deze website zelf aanvullende voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op bepaalde deelwebsites.
In het geval dat de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen in strijd zijn met de aanvullende voorwaarden of andere bepalingen en richtlijnen die op een bepaalde deelwebsite staan vermeld, hebben deze aanvullende voorwaarden of andere bepalingen en richtlijnen voorrang.

 

Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

Bekijk de privacyverklaring voor informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruik van uw gegevens.

 

Account, wachtwoord en veiligheid

Als deze of een bepaalde deelwebsite/dienst vereist dat u een account opent, dient u het registratieproces te voltooien door actuele, volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken zoals deze worden gevraagd in het toepasselijke registratieformulier. U bent zelf geheel verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. U bent bovendien geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U stemt ermee in vzw Bisdom Hasselt onmiddellijk te waarschuwen bij onrechtmatig gebruik van uw account of een andere inbreuk op de veiligheid. vzw Bisdom Hasselt is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou kunnen ondervinden als gevolg van het feit dat derden met of zonder uw wetenschap uw wachtwoord of account gebruiken. U kunt echter aansprakelijk gehouden worden voor schade geleden door vzw Bisdom Hasselt of een andere partij als gevolg van het feit dat derden uw account of wachtwoord gebruiken. U mag nooit de account van een ander gebruiken zonder toestemming van de accounthouder.

 

Wijziging van deze bepalingen

vzw Bisdom Hasselt behoudt haar het recht voor om deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen te wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig opnieuw bekijken van deze bepalingen, voorwaarden en aanvullende voorwaarden die eventueel zijn vermeld op bepaalde deelwebsites. Indien u uw gebruik van deze website voortzet, geeft u hiermee aan in te stemmen met deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen.

 

Copyright

Het is niet toegestaan informatie, software, producten of diensten die op deze website of deelwebsites verkrijgbaar zijn te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, verveelvoudigen, er licenties op te verlenen, er afgeleide werken van maken, over te dragen of te verkopen.

 

Links naar sites van derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. vzw Bisdom Hasselt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte websites. vzw Bisdom Hasselt is evenmin verantwoordelijk voor het niet naar behoren functioneren van een gelinkte website. vzw Bisdom Hasselt verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak. Het feit dat vzw Bisdom Hasselt deze links opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van vzw Bisdom Hasselt van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan. U bent verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op deze gelinkte websites staan vermeld.

 

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van deze website, mag u deze website niet gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen verboden is. U mag deze website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan deze website of het gebruik en genot van een website van een andere partij verstoren. U mag niet trachten zonder toestemming toegang te krijgen tot deze website of tot andere accounts, door middel van hacken, wachtwoordvervalsing of andere methoden. U mag op geen enkele wijze via deze website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar gesteld.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel vzw Bisdom Hasselt zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website/publicatie op te nemen, kunnen zich soms fouten of vergissingen voordoen. vzw Bisdom Hasselt wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site/publicatie, ongeacht of vzw Bisdom Hasselt bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
Alle informatie van deze site/publicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites/publicaties, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.
vzw Bisdom Hasselt verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie van deze site/publicatie en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of vergissingen die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die van deze site/publicatie beschikbaar is.

 

Toegangsbeperking

vzw Bisdom Hasselt behoudt zich het recht voor om een gebruiker naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot deze website, één of alle deelwebsites of een deel daarvan te ontzeggen.

 

Contactgegevens

vzw Bisdom Hasselt stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksrechtenovereenkomst op prijs. U kunt contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door ons een brief sturen naar het onderstaande adres.

Privacy
vzw Bisdom Hasselt
Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt

 

Laatste wijziging: 01/07/2018