In het bisdom Hasselt zijn er momenteel  56 federaties. Federaties zijn samenwerkingsverbanden (rond pastorale doeleinden) tussen twee of meerdere parochies. Deze samenwerkingen bestonden al geruime tijd, maar waren nog niet geofficialiseerd. Sinds 1 januari 2011 is dat wel gebeurd. Elke federatie heeft toen de vorm van een “feitelijke vereniging” aangenomen. Op die manier kan juridisch correct worden omgegaan met inkomsten en uitgaven die een federatie, los van de parochies, in eigen beheer heeft.

Petrus

Aan elke federatie wordt gevraagd om, los van de parochieboekhoudingen, een eigen federatieboekhouding te voeren. Voor het voeren van die boekhouding werd vanuit de rekendienst een aangepast computerprogramma (Petrus) ontworpen.