Onder het financiële beheer in de parochies verstaan we een samenhangend geheel van richtlijnen, voorschriften en besluiten die in elke parochie van toepassing zijn in verband met kerkelijke financiën.

Deze zijn vastgelegd in de 'Beleidsnota over het financiële beheer in de parochies'.